ህትመቶች

የህትመት ሰነዶች

የእኛ ሰነዶች

Description size Fromat Date Download Count
List of Applicant Students For UAE Scholarship 2023.xlsx
54.80 KB
May 26, 2023
19
DLR 9.2 Report.pdf
1.66 MB
Apr 06, 2023
513
Education and Training Policy Second draft 03-01-2023.pdf
632.99 KB
Jan 14, 2023
3.4 K+
Grade 12-2014 EC. Exam Report.pdf
681.79 KB
Nov 04, 2022
2.9 K+
china S.pdf
428.96 KB
Jun 16, 2022
2.5 K+
FDRE Ministry of Education - Medium of Instruction.pdf
272.65 KB
Mar 10, 2022
2.9 K+
FINAL Main AAU Revitalization Plan.pdf
1.34 MB
Dec 22, 2021
3.2 K+
REFUGEE EDUCATION INTEGRATION PROJECT - GBV-SEA Action Plan and CoC - for disclosure.pdf
225.91 KB
Nov 08, 2021
2.9 K+
Ethiopian Education Sector Development Program 6 (ESDP VI).pdf
2.82 MB
Sep 03, 2021
4.5 K+
Stakeholder Engagment Plan -Updated.pdf
899.71 KB
Feb 08, 2021
2.1 K+
Clean_Revised ESCP-AF to GEQIP-E Refugees Integration.pdf
804.26 KB
Feb 08, 2021
1.8 K+
LMP-GEQIP-E AF Refugees Integration Updated[23574].pdf
1.30 MB
Feb 08, 2021
1.8 K+
Education Statistics Annual Abstract March 2019 - September 2020.pdf
2.36 MB
Jan 14, 2021
2.7 K+
Stakeholder Engagement Plan (SEP).pdf
1.22 MB
Dec 24, 2020
1.9 K+
ENVIRONMENTAL and SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP).pdf
770.47 KB
Dec 24, 2020
1.8 K+
ESMF-Ethiopia-COVID-19 Emergency Education Response Project.pdf
1.49 MB
Nov 27, 2020
1.9 K+
የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች አፈፃፀም መመሪያ.pdf
598.54 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
የአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የአማራጭ መሠረታዊ ትምህርት ስታንዳርድ.pdf
1.36 MB
Aug 28, 2020
1.7 K+
የአርብቶ አደር አካባቢዎች የተንቀሳቃሽ አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት አተገባበር መመሪያ.pdf
1.16 MB
Aug 28, 2020
1.6 K+
የአስቸኳይ ጊዜ የትምህርት ቤት ምገባ ኘሮግራም ማስተግበሪያ መመሪያ.pdf
1.30 MB
Aug 28, 2020
1.7 K+
የአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ጣቢያ መሻሻል መርሀ ግብር ገዥ መመሪያና ማዕቀፍ.pdf
1.22 MB
Aug 28, 2020
1.7 K+
የትምህርት ቤቶች ድጎማ አጠቃቀምን አስመልክቶ የተዘጋጀ ማብራሪያ.pdf
360.07 KB
Aug 28, 2020
1.9 K+
የትምህርት ቤት መሻሻል መርሃ-ግብር ማዕቀፍ (Framework).pdf
2.13 MB
Aug 28, 2020
2.3 K+
የሥርአተ-ትምህርት ማስማማትና የነፍስ ወከፍ የትምህርት መርሃ-ግብር መመሪያ.pdf
1.27 MB
Aug 28, 2020
2.1 K+
የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የንባብ ክበብ አደረጃጀትና አሰራር መመሪያ.pdf
910.78 KB
Aug 28, 2020
2.0 K+
የልዩ ፍላጎት-አካቶ ትምህርት የኮሚዩኒኬሽን ሥራዎች አፈፃፀም መመሪያ.pdf
603.44 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
ትምህርት ቤቶችን ማዕከል ያደረገ የገጠር ትራንስፎርሜሽን ፓኬጅ.pdf
816.07 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
በጂክዊፕ ፕሮጀክት የትምህርት ቤቶች ድጎማ በጀት መመሪያ.pdf
1.19 MB
Aug 28, 2020
1.8 K+
በአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የአማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ሱፐርቪዥን መመሪያ.pdf
981.11 KB
Aug 28, 2020
1.7 K+
ሀገር አቀፍ የጎልማሶች ትምህርት ስትራቴጂ.pdf
660.44 KB
Aug 28, 2020
1.9 K+
ሃገር አቀፍ የትርፊክ ደህንነት የግንዛቤና የህዝብ ንቅናቄ ሰነድ.pdf
17.80 MB
Aug 28, 2020
1.7 K+
Guideline for Curriculum Differentiation and Individual Educational Programme.pdf
741.83 KB
Aug 28, 2020
2.2 K+
Guideline for Establishing and Managing Inclusive Education Resource-Support Centers .pdf
1.02 MB
Aug 28, 2020
1.9 K+
Higher Education Proclamation.pdf
742.25 KB
Aug 28, 2020
2.4 K+
MoE HIV-AIDS Policy_English.pdf
284.20 KB
Aug 28, 2020
1.7 K+
National Adult Education Strategy.pdf
177.91 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
National School Health and Nutrition Startegy.pdf
1.58 MB
Aug 28, 2020
1.8 K+
Pastoralist Area Education Strategy.pdf
148.31 KB
Aug 28, 2020
1.7 K+
Pr5_ESDP V - Final - English.pdf
1.76 MB
Aug 28, 2020
1.9 K+
Primary & Secondary school inspection framework .pdf
647.13 KB
Aug 28, 2020
2.1 K+
School Classification Framework 2013.pdf
1.10 MB
Aug 28, 2020
2.0 K+
School Inspection Framework 2013.pdf
1.10 MB
Aug 28, 2020
1.9 K+
School Inspection Guidelines 2013.pdf
378.66 KB
Aug 28, 2020
2.0 K+
School-inspection-handbook-LCNPocr8.pdf
453.46 KB
Aug 28, 2020
1.9 K+
Special Needs - Inclusive Education Strategy Implementation Guideline.pdf
641.00 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
Special Needs- Inclusive Education Strategy_English.pdf
697.06 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
Strategic Policy for National Science Technology and Mathematics Education_Full.pdf
507.49 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
Strategic Policy for National Science Technology and Mathematics Education-Extracted.pdf
129.39 KB
Aug 28, 2020
1.8 K+
The Education and Training Policy and its Implementation1996.pdf
1.44 MB
Aug 28, 2020
1.9 K+
The Education and Training Policy and its Implementation1997.pdf
1.44 MB
Aug 28, 2020
1.8 K+
The Education and Training Policy and its Implementation1999.pdf
1.44 MB
Aug 28, 2020
2.1 K+
Education Statistics Annual Abstract.pdf
9.00 MB
Aug 28, 2020
3.8 K+