ትምህርት በተመለከተ ሕግጋት

ትምህርት በተመለከተ ሕግጋት

የእኛ ሰነዶች

Description size Fromat Date Download Count
Proclamation-No.1097-2018-DEFINITION-OF-THE-POWERS-AND-DUTIES-OF-THE-EXECUTIVE-ORANGS.pdf
1.24 MB
Mar 16, 2021
389
Administrative procedure proclamation (1).pdf
1.22 MB
Mar 16, 2021
340
499 የመምህራን፣ የርዕሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘር የሥራ መደቦች የድልድል መመሪያ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 499-2013.pdf
3.81 MB
Mar 16, 2021
470
498 የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የሽያጭ መመሪያ ቁጥር 498-2013.pdf
1.09 MB
Mar 16, 2021
127
497 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የስራ አመራር ቦርድእና የማኔጅመንት አባላት የማበረታቻ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 497-2013.pdf
1.79 MB
Mar 16, 2021
110
496 ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ 496-2013.pdf
926.22 KB
Mar 16, 2021
97
496 ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ 496-2013.pdf
926.22 KB
Mar 16, 2021
67
495 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የንብረት አወጋገድ መመሪያ የተጣራ 495-2013.pdf
885.80 KB
Mar 16, 2021
88
494 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 494-2013.pdf
916.99 KB
Mar 16, 2021
85
493 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የሥራ መሪዎች መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 493-2013.pdf
664.94 KB
Mar 16, 2021
80
492 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የሰው ሀብት ሥራ አመራር መመሪያ ቁጥር 492-2013.pdf
1.72 MB
Mar 16, 2021
86
088 የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት አፈፃፀም መመሪያ 88 2013.pdf
750.88 KB
Mar 16, 2021
232
087 የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ የአፈጻጸም መመሪያቁጥር 87 2013.pdf
773.58 KB
Mar 16, 2021
203
085 ከተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ወደ ሌሎች የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞች የሚደረግ የተሳታፊ ጎልማሶች የሽግግር መመሪያ 85 2013.pdf
593.84 KB
Mar 16, 2021
153
084 የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከላት አደረጃጀትና አመራር መመሪያ ቁጥር 84 2013.pdf
947.21 KB
Mar 16, 2021
144
083 የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ፈቃድ አሰጣጥ እና እድሣት አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 83 2013.pdf
264.90 KB
Mar 16, 2021
260
082 የትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የአጠ ትም ኢንስፔክሽን አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 82 2013.pdf
396.29 KB
Mar 16, 2021
217
081 ሀገር አቀፍ የፈተና አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 81 2013.pdf
654.97 KB
Mar 16, 2021
195
080 በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ምደባ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 80 2013.pdf
105.10 KB
Mar 16, 2021
162
031 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የመማር ማስተማር ስራን ለመምራት የወጣ መመሪያ 312013.pdf
1.13 MB
Mar 16, 2021
204
085 ከተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ወደ ሌሎች የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞች የሚደረግ የተሳታፊ ጎልማሶች የሽግግር መመሪያ 85 2013.pdf
593.84 KB
Mar 16, 2021
92
084 የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከላት አደረጃጀትና አመራር መመሪያ ቁጥር 84 2013.pdf
947.21 KB
Mar 16, 2021
107
083 የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ፈቃድ አሰጣጥ እና እድሣት አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 83 2013.pdf
264.90 KB
Mar 16, 2021
172
082 የትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የአጠ ትም ኢንስፔክሽን አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 82 2013.pdf
396.29 KB
Mar 16, 2021
120
081 ሀገር አቀፍ የፈተና አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 81 2013.pdf
654.97 KB
Mar 16, 2021
117
080 በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ምደባ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 80 2013.pdf
105.10 KB
Mar 16, 2021
120
031 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የመማር ማስተማር ስራን ለመምራት የወጣ መመሪያ 312013.pdf
1.13 MB
Mar 16, 2021
96
030 የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጣር የወጣ መመሪያ ቁጥር 30 2013.pdf
1.01 MB
Mar 16, 2021
138
Civil Code (English).pdf
21.55 MB
Aug 28, 2020
250
Civil Procedure Code (English).pdf
8.88 MB
Aug 28, 2020
169
Civill Proceduer Code (amharic).pdf
14.23 MB
Aug 28, 2020
223
Commercial Code (Amharic) .pdf
15.34 MB
Aug 28, 2020
217
Commercial Code (English).pdf
11.17 MB
Aug 28, 2020
133
Constitution of FDRE -1 - 1995.pdf
3.69 MB
Aug 28, 2020
222
Definition of Powers and Duties - MoE.pdf
906.42 KB
Aug 28, 2020
257
Definition of Powers and Duties of the Executive.pdf
906.42 KB
Aug 28, 2020
174
Maritime Code (Amharic).pdf
7.93 MB
Aug 28, 2020
126
Maritime Code (English).pdf
5.35 MB
Aug 28, 2020
102
reg-no-50-1999-educational-materials-production-and-distri1.pdf
147.57 KB
Aug 28, 2020
219
Administration of schools - Amendment.pdf
190.50 KB
Aug 28, 2020
670