ትምህርት በተመለከተ ሕግጋት

ትምህርት በተመለከተ ሕግጋት

የእኛ ሰነዶች

Description size Fromat Date Download Count
Proclamation-No.1097-2018-DEFINITION-OF-THE-POWERS-AND-DUTIES-OF-THE-EXECUTIVE-ORANGS.pdf
1.24 MB
Mar 16, 2021
4.4 K+
Administrative procedure proclamation (1).pdf
1.22 MB
Mar 16, 2021
4.1 K+
499 የመምህራን፣ የርዕሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘር የሥራ መደቦች የድልድል መመሪያ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 499-2013.pdf
3.81 MB
Mar 16, 2021
4.4 K+
498 የትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የሽያጭ መመሪያ ቁጥር 498-2013.pdf
1.09 MB
Mar 16, 2021
3.5 K+
497 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የስራ አመራር ቦርድእና የማኔጅመንት አባላት የማበረታቻ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 497-2013.pdf
1.79 MB
Mar 16, 2021
3.4 K+
496 ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ 496-2013.pdf
926.22 KB
Mar 16, 2021
3.2 K+
496 ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የግዢ አፈጻጸም መመሪያ 496-2013.pdf
926.22 KB
Mar 16, 2021
3.1 K+
495 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የንብረት አወጋገድ መመሪያ የተጣራ 495-2013.pdf
885.80 KB
Mar 16, 2021
3.2 K+
494 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 494-2013.pdf
916.99 KB
Mar 16, 2021
3.1 K+
493 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የሥራ መሪዎች መተዳደሪያ ደንብ ቁጥር 493-2013.pdf
664.94 KB
Mar 16, 2021
3.3 K+
492 የትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት የሰው ሀብት ሥራ አመራር መመሪያ ቁጥር 492-2013.pdf
1.72 MB
Mar 16, 2021
3.1 K+
088 የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት አፈፃፀም መመሪያ 88 2013.pdf
750.88 KB
Mar 16, 2021
3.6 K+
087 የልዩ ፍላጎት አካቶ ትምህርት ስትራቴጂ የአፈጻጸም መመሪያቁጥር 87 2013.pdf
773.58 KB
Mar 16, 2021
3.4 K+
085 ከተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ወደ ሌሎች የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞች የሚደረግ የተሳታፊ ጎልማሶች የሽግግር መመሪያ 85 2013.pdf
593.84 KB
Mar 16, 2021
3.4 K+
084 የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከላት አደረጃጀትና አመራር መመሪያ ቁጥር 84 2013.pdf
947.21 KB
Mar 16, 2021
3.2 K+
083 የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ፈቃድ አሰጣጥ እና እድሣት አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 83 2013.pdf
264.90 KB
Mar 16, 2021
3.7 K+
082 የትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የአጠ ትም ኢንስፔክሽን አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 82 2013.pdf
396.29 KB
Mar 16, 2021
3.7 K+
081 ሀገር አቀፍ የፈተና አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 81 2013.pdf
654.97 KB
Mar 16, 2021
3.6 K+
080 በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ምደባ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 80 2013.pdf
105.10 KB
Mar 16, 2021
2.0 K+
031 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የመማር ማስተማር ስራን ለመምራት የወጣ መመሪያ 312013.pdf
1.13 MB
Mar 16, 2021
1.9 K+
085 ከተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ወደ ሌሎች የትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞች የሚደረግ የተሳታፊ ጎልማሶች የሽግግር መመሪያ 85 2013.pdf
593.84 KB
Mar 16, 2021
1.7 K+
084 የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከላት አደረጃጀትና አመራር መመሪያ ቁጥር 84 2013.pdf
947.21 KB
Mar 16, 2021
1.8 K+
083 የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ፈቃድ አሰጣጥ እና እድሣት አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 83 2013.pdf
264.90 KB
Mar 16, 2021
2.0 K+
082 የትምህርት ሚኒስቴር ሀገር አቀፍ የአጠ ትም ኢንስፔክሽን አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 82 2013.pdf
396.29 KB
Mar 16, 2021
1.9 K+
081 ሀገር አቀፍ የፈተና አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 81 2013.pdf
654.97 KB
Mar 16, 2021
1.9 K+
080 በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ምደባ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 80 2013.pdf
105.10 KB
Mar 16, 2021
1.9 K+
031 በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የመማር ማስተማር ስራን ለመምራት የወጣ መመሪያ 312013.pdf
1.13 MB
Mar 16, 2021
1.7 K+
030 የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጣር የወጣ መመሪያ ቁጥር 30 2013.pdf
1.01 MB
Mar 16, 2021
1.7 K+
Civil Code (English).pdf
21.55 MB
Aug 28, 2020
2.0 K+
Civil Procedure Code (English).pdf
8.88 MB
Aug 28, 2020
1.9 K+
Civill Proceduer Code (amharic).pdf
14.23 MB
Aug 28, 2020
2.0 K+
Commercial Code (Amharic) .pdf
15.34 MB
Aug 28, 2020
2.0 K+
Commercial Code (English).pdf
11.17 MB
Aug 28, 2020
1.8 K+
Constitution of FDRE -1 - 1995.pdf
3.69 MB
Aug 28, 2020
2.0 K+
Definition of Powers and Duties - MoE.pdf
906.42 KB
Aug 28, 2020
2.1 K+
Definition of Powers and Duties of the Executive.pdf
906.42 KB
Aug 28, 2020
1.9 K+
Maritime Code (Amharic).pdf
7.93 MB
Aug 28, 2020
1.8 K+
Maritime Code (English).pdf
5.35 MB
Aug 28, 2020
1.7 K+
reg-no-50-1999-educational-materials-production-and-distri1.pdf
147.57 KB
Aug 28, 2020
2.0 K+
Administration of schools - Amendment.pdf
190.50 KB
Aug 28, 2020
3.1 K+