NEWS

Our News

Our News Page

የስራ ሀላፊዎች እምነት፣ቁርጠኝነትና ድርጊት ህግን መሰረት ያደረገ የመንግስት አስተዳደር ከማሳደግ አንጻር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተገለጸ

ህዳር 14/2015ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዋና ስራ አስፈፃሚዎች እስከ ቡድን መሪዎች ላሉ ሀላፊዎች በአስተዳደራዊ ውሳኔ አሰጣጥና መመሪያ አወጣጥ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

በትግበራ ላይ ላለው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ውጤታማነት የሁሉም ባለድርሻዎች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑ ተመላከተ።

ህዳር 12/2015ዓም.(ትምህርት ሚኒስቴር) ትምህርት ሚኒስቴር ከክልል፡ከተማ አስተዳደሮችና ከተመረጡ የሀገሪቷ የመምህራን ኮሌጆች ለተውጣጡ ባለሙያዎችና መምህራን በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ስኬታማነት ላይ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል፡፡

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማሻሻያ ማዕከላትን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ::

ህዳር 12/2015ዓም. (ትምህርት ሚኒስቴር) የትምህርት ሚኒስቴር ከአሜሪካ ኢምባሲ ጋር በመተባበር ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ለተውጣጡ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማሻሻያ ማዕከላት አስተባባሪዎች ስልጠና እየሰጠ ነው::

ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ቤቶችን ደረጃና የመምህራንን ብቃት ለማሻሻል የሚደረገውን ጥረት እንዲደግፉ ተጠየቀ

ህዳር 12/2015ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) ከህዳር 8-10 በተካሄደው 31ኛውየትምህርት ጉባኤ የተለያዪ ሀሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል ።

'' ትምህርት ለሁሉም ህጻናት '' በሚል መሪ ቃል የ2015 ሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አለምዓቀፍ 10 ኪ.ሜ ሩጫ ተካሄደ።

ህዳር 11/2015ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) የትምህርት ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ወ/ሮ አመለወርቅ ህዝቅኤል ፣ውድድሩ 31ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባኤ በተጠናቀቀ ማግስት የተካሄደ በመሆኑ የትምህርት ዘርፋ ልዩ ትኩረት እንዲያገኝ ተጨማሪ እድል የፈጠረ ነው ብለዋል።

የ12ኛ ክፍል ፈተና በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የምስጋና እና እውቅና ፕሮግራም ተካሄደ።

ትምህርት ሚኒስቴር የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ፈተና በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የእውቅናና ምስጋና ፕሮግራም አካሂዷል።

"በ2014 ዓም በኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለጥያቄዎቻችን አፈጣኝ ምላሽ በመስጠት ላደረጉልን ድጋፍ እናመስግናለን" ፕ/ሮ ብርሃኑ ነጋ፣የትምህርት ሚኒስትር

31ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባኤ መጠናቀቅን ተከትሎ በ2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ፈተና አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጾ ላበረከቱ የፀጥታ አካላትን፣የትምህርት ቢሮዎች ፣ዩኒቨርሲቲዎች እና ሌሎች በሂደቱ አበርክቶ ለነበራቸውን ተቋማት የምስጋና እና የእውቅና የመስ

"የተሰረቀና ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃ የሚሰጥበት የትምህርት ስርዓት ይዘን መቀጠል አንችልም " ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ

በ31ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባዔ ላይ እየተደረገ ባለው ውይይት በትምህርት ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በቁርጠኝነት መሥራት እንደሚገባ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል።

"የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎች ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ ይገኛል "ፕ/ር ብርሃኑ ነጋ የትምህርት ሚኒስትር

ህዳር 9/2015ዓም. (ትምህርት ሚኒስቴር) 31ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባዔ በሀዋሳ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል።