NEWS

Our News

Our News Page

በሲዳማ ክልል በአንድ ባለሀብት በ7 ሚሊየን ብር ወጪ የተገነባ ትምህርት ቤት ተመረቀ

ጥር 18/2015 ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) የሲዳማ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ያደረገውን ጥሪ ተከትሎ በአንድ ባለሀብት በ7 ሚሊየን ብር ወጪ የተገነባው የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትናንት ተመረቋል።

የከፍተኛ ትምህርት ዲጂታል የትምህርት መረጃ ስርዓት ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር መግባቱ ተገለጸ

ጥር 16/2015 ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር ) የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመረጃ አሰባሰብና አስተዳደርን ለማዘመን የሚረዳ ዲጂታል የትምህርት መረጃ ስርዓት ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር ተገብቷል።

“መጪውን ትውልድ ጠቃሚ በሚሆንበት መልክ እና ደረጃ ኮትኩቶ በማሳደግ ለሀገር አገልግሎት በማብቃት ረገድ የምሁራን ሚና ወሳኝ ነው” ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ

ጥር 16/2015 ዓም.(ትምህርት ሚኒስቴር) ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማኅበራዊ ትሥሥር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት፣ “መጪውን ትውልድ ጠቃሚ በሚሆንበት መልክ እና ደረጃ ኮትኩቶ በማሳደግ ለሀገር አገልግሎት በማብቃት ረገድ የምሁራን ሚና ወሳኝ ነው” ብለዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ከዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጋር እየተወያዩ ነው

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ “በምሁራን አገራዊ ሚና” ዙሪያ ከዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጋር እየተወያዩ ይገኛሉ።

አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ በትምህርቱ ዘርፍ ላይ መሠረታዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮችን ያካተተ እንደሆነ ተገለፀ

ትምህርት ሚኒስቴር በአዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ ረቂቅ ላይ ከምሁራን ጋር ምክክር እያካሄደ ነው ።

ማስታወቂያ

ለሀገር ውስጥ ምርምር ጆርናል አሳታሚዎች የ4ኛ ዙር የጆርናል ፍተሻ ጥሪ

በግጭት ለተፈናቀሉ ሴት ተማሪዎች ድጋፍ ተደረገ

በተለየ ሁኔታ ድጋፍ ተደርጎላቸው 12ኛ ክፍልን ያጠናቀቁ ሴት ተማሪዎችም በአሶሳ ዩኒቨርስቲ ግቢ ተመርቀዋል።

የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራትን በሚገባ በማስጠበቅ ሁለንተናዊ ብቃት ያላቸውን ዜጎች ማፍራት እንድችሉ መንግሥት ልዩ ትኩረት መስጠት እየደገፋቸው መሆኑ ተገለጸ፡፡

በከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አገልግሎት ዴስክ ኃላፊ ዶ/ር እዮብ አየነው የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራትን በሚገባ በማስጠበቅ ሁለንተናዊ ብቃት ያላቸውን ዜጎች ማፍራት እንድችሉ መንግሥት ልዩ ትኩረት በመስጠት እየደገፋቸው መሆኑን ጠቅሰው ድጋፎቹም

ተማሪዎችን በተጓዳኝ ትምህርቶች ማሳተፍ በየዝንባሌያቸው እንዲያተኩሩ እንደሚያስችል ተጠቆመ።

በትምህርት ሚኒስቴር የቋንቋና ተጓዳኝ ትምህርቶች ስርዓተ ትምህርት ዴስክ ኃላፊ ወ/ሮ አስቴር በርሄ በተጓዳኝ ትምህርት ዙሪያ በተዘጋጀ ስልጠና ላይ እንደገለጹት ተጓዳኝ ትምህርቶች የተማሪዎችን ችሎታና ልዩ ተሰጥኦ ለማውጣት ያግዛል።

አካታችና የስርዓተ ፆታ እኩልነትን ያረጋገጠ ውጤታማ የትምህርት ስርዓት መፍጠር እንደሚገባ ተገለጸ፡፡

ህዳር15/2015 ዓም. (ትምህርት ሚኒስቴር) የትምህርት ሚኒስቴር ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ አካቶ ትግበራ ስራ አስፈፃሚ ከብሪቲሽ ካውንስል ጋር በመተበባር አካታችና የሴቶች እኩልነትን ያረጋገጠ ውጤታማ ትምህርት በሚል ርዕስ ከሁሉም ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እና መምህራን ኮሌጆች ለተውጣጡ መምህራን የ