NEWS

Our News

Our News Page

በግጭት ለተፈናቀሉ ሴት ተማሪዎች ድጋፍ ተደረገ

በተለየ ሁኔታ ድጋፍ ተደርጎላቸው 12ኛ ክፍልን ያጠናቀቁ ሴት ተማሪዎችም በአሶሳ ዩኒቨርስቲ ግቢ ተመርቀዋል።

የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራትን በሚገባ በማስጠበቅ ሁለንተናዊ ብቃት ያላቸውን ዜጎች ማፍራት እንድችሉ መንግሥት ልዩ ትኩረት መስጠት እየደገፋቸው መሆኑ ተገለጸ፡፡

በከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አገልግሎት ዴስክ ኃላፊ ዶ/ር እዮብ አየነው የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራትን በሚገባ በማስጠበቅ ሁለንተናዊ ብቃት ያላቸውን ዜጎች ማፍራት እንድችሉ መንግሥት ልዩ ትኩረት በመስጠት እየደገፋቸው መሆኑን ጠቅሰው ድጋፎቹም

ተማሪዎችን በተጓዳኝ ትምህርቶች ማሳተፍ በየዝንባሌያቸው እንዲያተኩሩ እንደሚያስችል ተጠቆመ።

በትምህርት ሚኒስቴር የቋንቋና ተጓዳኝ ትምህርቶች ስርዓተ ትምህርት ዴስክ ኃላፊ ወ/ሮ አስቴር በርሄ በተጓዳኝ ትምህርት ዙሪያ በተዘጋጀ ስልጠና ላይ እንደገለጹት ተጓዳኝ ትምህርቶች የተማሪዎችን ችሎታና ልዩ ተሰጥኦ ለማውጣት ያግዛል።

አካታችና የስርዓተ ፆታ እኩልነትን ያረጋገጠ ውጤታማ የትምህርት ስርዓት መፍጠር እንደሚገባ ተገለጸ፡፡

ህዳር15/2015 ዓም. (ትምህርት ሚኒስቴር) የትምህርት ሚኒስቴር ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ አካቶ ትግበራ ስራ አስፈፃሚ ከብሪቲሽ ካውንስል ጋር በመተበባር አካታችና የሴቶች እኩልነትን ያረጋገጠ ውጤታማ ትምህርት በሚል ርዕስ ከሁሉም ክልሎች፣ ከተማ አስተዳደሮች እና መምህራን ኮሌጆች ለተውጣጡ መምህራን የ

የስራ ሀላፊዎች እምነት፣ቁርጠኝነትና ድርጊት ህግን መሰረት ያደረገ የመንግስት አስተዳደር ከማሳደግ አንጻር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተገለጸ

ህዳር 14/2015ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዋና ስራ አስፈፃሚዎች እስከ ቡድን መሪዎች ላሉ ሀላፊዎች በአስተዳደራዊ ውሳኔ አሰጣጥና መመሪያ አወጣጥ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

በትግበራ ላይ ላለው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ውጤታማነት የሁሉም ባለድርሻዎች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑ ተመላከተ።

ህዳር 12/2015ዓም.(ትምህርት ሚኒስቴር) ትምህርት ሚኒስቴር ከክልል፡ከተማ አስተዳደሮችና ከተመረጡ የሀገሪቷ የመምህራን ኮሌጆች ለተውጣጡ ባለሙያዎችና መምህራን በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ስኬታማነት ላይ ስልጠና እየሰጠ ይገኛል፡፡

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማሻሻያ ማዕከላትን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ::

ህዳር 12/2015ዓም. (ትምህርት ሚኒስቴር) የትምህርት ሚኒስቴር ከአሜሪካ ኢምባሲ ጋር በመተባበር ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ለተውጣጡ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማሻሻያ ማዕከላት አስተባባሪዎች ስልጠና እየሰጠ ነው::

ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርት ቤቶችን ደረጃና የመምህራንን ብቃት ለማሻሻል የሚደረገውን ጥረት እንዲደግፉ ተጠየቀ

ህዳር 12/2015ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) ከህዳር 8-10 በተካሄደው 31ኛውየትምህርት ጉባኤ የተለያዪ ሀሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል ።

'' ትምህርት ለሁሉም ህጻናት '' በሚል መሪ ቃል የ2015 ሶፊ ማልት ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አለምዓቀፍ 10 ኪ.ሜ ሩጫ ተካሄደ።

ህዳር 11/2015ዓም (ትምህርት ሚኒስቴር) የትምህርት ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ወ/ሮ አመለወርቅ ህዝቅኤል ፣ውድድሩ 31ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባኤ በተጠናቀቀ ማግስት የተካሄደ በመሆኑ የትምህርት ዘርፋ ልዩ ትኩረት እንዲያገኝ ተጨማሪ እድል የፈጠረ ነው ብለዋል።

የ12ኛ ክፍል ፈተና በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የምስጋና እና እውቅና ፕሮግራም ተካሄደ።

ትምህርት ሚኒስቴር የ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ፈተና በስኬት እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የእውቅናና ምስጋና ፕሮግራም አካሂዷል።